Produkty biodegradowalne2024-03-10T00:26:25+00:00

Sall Steps,
Large Impact

PRODUKTY Z TECHNOLOGIĄ PRIMALOFT® BIO™

Innowacyjne rozwiązanie zapewniające dostęp do produktów produkowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Uwolnij potencjał biznesowy, pozyskując nowych klientów.

Oferuj poduszki, kołdry i inne wyroby tekstylne wyprodukowane w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, aby zapewnić zadowolenie klientów.

SMALL STEPS, LARGE IMPACT

PRODUKTY Z TECHNOLOGIĄ PRIMALOFT® BIO

Innowacyjne rozwiązanie zapewniające dostęp do produktów produkowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Uwolnij potencjał biznesowy, pozyskując nowych klientów.

Oferuj poduszki, kołdry i inne wyroby tekstylne wyprodukowane w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, aby zapewnić zadowolenie klientów.

0

Wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych zostało poddanych recyklingowi.

0

Wszystkich tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci lub do środowiska naturalnego.

0

Każdego roku do oceanów trafia ton plastiku.

0

konsumentów jest skłonnych do wprowadzenia zmian w celu ograniczenia wpływu na środowisko.

Źródło: UN,2018; IBM, 2020

0
Wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych zostało poddanych recyklingowi.
0
Wszystkich tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci lub do środowiska naturalnego.
0
Każdego roku do oceanów trafia ton plastiku.
0
Konsumentów jest skłonnych do wprowadzenia zmian w celu ograniczenia wpływu na środowisko.

Źródło: UN,2018; IBM, 2020

ZACHĘĆMY KLIENTÓW DO WYBIERANIA LEPSZYCH PRODUKTÓW TEKSTYLNYCH

ZACHĘĆMY KLIENTÓW DO WYBIERANIA LEPSZYCH PRODUKTÓW TEKSTYLNYCH

RAZEM MOŻEMY TWORZYĆ INTELIGENTNE PRODUKTY O MINIMALNYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

ZAINSPIROWANY TECHNOLOGIĄ PRIMALOFT® BIO

RAZEM MOŻEMY TWORZYĆ INTELIGENTNE PRODUKTY O MINIMALNYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

ZAINSPIROWANY TECHNOLOGIĄ PRIMALOFT® BIO

0

Biodegradowalne* włókna

0

Standardowy poliester

0 days

Symulacja degradacji na składowisku odpadów

0
Biodegradowalne* włókna
0
Standardowy poliester
0 days

Symulacja degradacji na składowisku odpadów

0
Biodegradowalne* włókna
0
Standardowy poliester
0 days

Symulacja w środowisku morskim

0

Biodegradowalne* włókna

0

Standardowy poliester

0 days

Symulacja w środowisku morskim

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ DO OFERTY PRODUKTY Z PRIMALOFT® BIO™?

Sam recykling nie wystarczy. Zastosowanie biodegradowalnych* włókien pozwala zredukować ilość odpadów z tworzyw sztucznych na poziomie materiałów.

Z uwagi na obawy klientów i rosnące zapotrzebowanie na wyroby przyjazne dla środowiska, takie produkty mogą wypełnić lukę w portfolio produktów.

Czym jest technologia PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:45+00:00

PrimaLoft® Bio™ jest nie tylko biodegradowalny*, ale także wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić powrót do natury, stanowi zrównoważone rozwiązanie w zakresie wyrobów tekstylnych, w tym pościeli.

Jak działa technologia PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:36+00:00

PrimaLoft® Bio™ poddany oddziaływaniu składowisk odpadów lub wody morskiej, z czasem rozkłada się na naturalne elementy: wodę, CO2, metan, biomasę i próchnicę.

Biodegradacja na wysypisku osiąga 93,8% * w ciągu 646 dni i około 65,5% * w środowisku morskim. Dla porównania badania potwierdziły, że tylko 1-1,5%. poliestru  ulega degradacji.

Czy produkty z PrimaLoft® Bio™ wyróżniają się właściwościami?2024-02-29T22:42:32+00:00

Właściwości użytkowe wyrobów zawierających PrimaLoft® Bio™ nie ulegają pogorszeniu. Produkty są trwałe, nadają się do prania w pralce i nie ulegają zniszczeniu podczas użytkowania.

Czy PrimaLoft® Bio™ może być stosowany w wyrobach tekstylnych dla gospodarstw domowych?2024-02-29T22:42:27+00:00

Tak. Interscalit produkuje poduszki, jak i kołdry z wypełnieniem PrimaLoft® Bio™.

Jesteśmy także w stanie wyprodukować wyroby z włókniny PrimaLoft® Bio™.

W jaki sposób klient końcowy może rozpoznać produkty z PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:13+00:00

Marka PrimaLoft® jest już dobrze rozpoznawalna przez klientów na różnych rynkach. Firma dostarcza etykiety i zawieszki, które można wykorzystać na potrzeby marketingu.

Należy pamiętać, że przywieszki z marką PrimaLoft® są obowiązkowe dla wszystkich produktów końcowych zawierających 50% lub więcej PrimaLoft®.

Biodegradacja w *93,8%  w ciągu 646 dni w warunkach ASTM D5511 (na składowisku odpadów); 65,5% biodegradacji w ciągu 639 dni w warunkach ASTM D6691 (środowisko morskie/oceaniczne). Podany okres i zakres degradacji nie oznacza, że produkt będzie ulegał dalszej degradacji.

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ DO OFERTY PRODUKTY Z PRIMALOFT® BIO™?

Sam recykling nie wystarczy. Zastosowanie biodegradowalnych* włókien pozwala zredukować ilość odpadów z tworzyw sztucznych na poziomie materiałów.

Z uwagi na obawy klientów i rosnące zapotrzebowanie na wyroby przyjazne dla środowiska, takie produkty mogą wypełnić lukę w portfolio produktów.

Czym jest technologia PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:45+00:00

PrimaLoft® Bio™ jest nie tylko biodegradowalny*, ale także wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić powrót do natury, stanowi zrównoważone rozwiązanie w zakresie wyrobów tekstylnych, w tym pościeli.

Jak działa technologia PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:36+00:00

PrimaLoft® Bio™ poddany oddziaływaniu składowisk odpadów lub wody morskiej, z czasem rozkłada się na naturalne elementy: wodę, CO2, metan, biomasę i próchnicę.

Biodegradacja na wysypisku osiąga 93,8% * w ciągu 646 dni i około 65,5% * w środowisku morskim. Dla porównania badania potwierdziły, że tylko 1-1,5%. poliestru  ulega degradacji.

Czy produkty z PrimaLoft® Bio™ wyróżniają się właściwościami?2024-02-29T22:42:32+00:00

Właściwości użytkowe wyrobów zawierających PrimaLoft® Bio™ nie ulegają pogorszeniu. Produkty są trwałe, nadają się do prania w pralce i nie ulegają zniszczeniu podczas użytkowania.

Czy PrimaLoft® Bio™ może być stosowany w wyrobach tekstylnych dla gospodarstw domowych?2024-02-29T22:42:27+00:00

Tak. Interscalit produkuje poduszki, jak i kołdry z wypełnieniem PrimaLoft® Bio™.

Jesteśmy także w stanie wyprodukować wyroby z włókniny PrimaLoft® Bio™.

W jaki sposób klient końcowy może rozpoznać produkty z PrimaLoft® Bio™?2024-02-29T22:42:13+00:00

Marka PrimaLoft® jest już dobrze rozpoznawalna przez klientów na różnych rynkach. Firma dostarcza etykiety i zawieszki, które można wykorzystać na potrzeby marketingu.

Należy pamiętać, że przywieszki z marką PrimaLoft® są obowiązkowe dla wszystkich produktów końcowych zawierających 50% lub więcej PrimaLoft®.

*93.8% biodegradation in 646 days under ASTM D5511 conditions (landfill environment); 65.5% biodegradation in 639 days under ASTM D6691 conditions (marine/ocean environment). The stated rate and extent of degradation do not mean that the product will continue to degrade.

JAKIE ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POŚCIELI POSIADACIE W OFERCIE?

Poduszki

Kołdry

Ochraniacze na materace

JAKIE ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POŚCIELI POSIADACIE W OFERCIE?

Poduszki

Kołdry

Ochraniacze na materace