Najpopularniejsze opcje to dostawa FTL oraz dostawa LTL. Dostępne są również inne opcje, takie jak fracht morski.