Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie. Większość produktów wytwarzana jest na Litwie, a niektóre na Ukrainie (obecnie zamknięte).