Klient powinien przedłożyć projekt graficzny produktu (pdf) i jego etykiety, plakaty lub inne pożądane cechy.